פרסום מודעה כונס נכסים

כינוס נכסים הוא הליך מורכב, שעלול להיות בתרחיש מסוים מנת חלקו של כל אדם. העיקרון המרכזי בתהליך הוא תפיסת נכס תוך מתן השליטה בו לגורם מוסמך, במטרה להיפרע ממנו ובכך לגבות חובות שהאדם חב לאחרים. במסגרת התהליך ממנים את כונס הנכסים, שאחראי על החזקת הנכס וטיפול שוטף בו עד למכירה ולהשבת החוב.

הנקודה המרכזית היא שתהליך המינוי והניהול של כונס הנכסים חייב להתבצע על פי חוק, כיאה לתחום בו לא ניתן לסטות ולו במילימטר מהדרישות ההכרחיות. מודעת פרסום כונס נכסים חייבת לעמוד אף היא בסטנדרטים מחמירים אלו.

מהי מודעת כונס נכסים?

למרות שהמילה "מודעה" מעלה במקרים רבים אסוציאציות שיווקיות או אפילו רגש, במקרה של מודעה כונס נכסים מדובר בפרסום שהוא אינפורמטיבי במלוא מובן המילה. במודעה זו  אנו צפויים לראות את הפרטים הטכניים הכלליים של הנכס (בין אם דירה, רכב או כל נכס אחר), לצד פריטים טכניים דוגמת המועד בו ניתן להגיש הצעות לגבי הרכישה, זכויותיהם וחובותיהם של המעורבים, המועדים בהם ניתן להתרשם מהנכס, פרטי הגורם עמו ניתן ליצור קשר לקבלת מידע נוסף וכן הלאה. אי עמידה באחד מסעיפי המודעה יהפוך אותה ללא תקינה למעשה, כך שצפוי שלא ניתן יהיה לפרסם אותה עד אשר השינויים יתוקנו.

אם ניכנס בעובי הקורה, מודעת כונס נכסים תתחיל עם כותרת שמסבירה בצורה "יבשה" וטכנית מה בדיוק מהות המודעה: הקופירייטינג המתוחכם ומשחקי המילים אינם במקום בשדה המשחק הזה. לאחר מכן צפויים להופיע סעיפים אשר מפרטים את אופן התהליך, האפשרות להציג הצעה וכן הלאה. אם בכל זאת מעוניינים באלמנט גרפי מסוים שיסייע להבליט את המודעה – והרי עדיין רוצים שהיא תגיע למספר רב של אנשים – תמונה של הנכס המדובר אפשרית ויכולה בהחלט לעשות את העבודה.

איפה מפרסמים את המודעה?

החוק בישראל מגדיר שמודעות כונס נכסים צריכות להגיע למספר רחב מאוד של קוראים, כך שחובה שהפרסום ייעשה בעיתונות המודפסת (ולרוב גם העיתונות הארצית היומית). למעשה, נדרש פרסום בשני עיתונים יומיים ומעלה המודפסים בשפה העברית, כשאופציה אחרת היא עיתון יומי אחד ולצדו מקומון המודפס אחת לשבוע לפחות. במקרה של נכס נדל"ן, מגדיר החוק כי חובה שהפרסום ייעשה במקומון הנמצא בקרבה גיאוגרפית למיקום הנכס.

מודעות כונס נכסים רצוי לא להפיק לבד

למרות שמבחינה טכנית אפשר לפרסם מודעות כונס נכסים גם באופן עצמאי, ממש לא בטוח שזה מומלץ. יש כאמור דרישות רבות לגבי פרסום המודעה, חלקן מחמירות, כך שמי שלא יודע איך מתבצע התהליך עלול לשגות.

חברות המתמחות בפרסום מודעות בעיתונים יכולות גם לקצר תהליכים בזכות הידע המקצועי, הקשרים אל מול מערכות המודעות בעיתונים השונים וכוח האדם המוקדש למשימה. בדרך זו אפשר לפרסם מודעות גם בעיתוי מהיר או אפילו במחיר נוח יותר מאשר בדרך העצמאית.